Ole Pedersen

Gå til indhold

Hoved menu

Sjøkarinj

Sange Tekst

Sjøkarinj

Skudan hon vaggar på bruzenes Sjø!
Sajlen i Toppinj, å la´na mæn brâga,
strammen i Sjøden, di slingra så slâga,
hasken i Vanten, deroppa stån râga,
høden frå Mærsen ad vesslenes Sjø!

Forra  på Bojden der vad vel så sjønt:
Månanj hanj titade ner idi Væjllen,
Stjernarna blynkjada hæjllut i Kvæjllen,
Gamstajna, Lamsinja bizzad bâg Fjæjllen,
bajtuer Gåza hanj nipada Grønt.

Jemma jâ hâusar som Horra jâ song
Vezzeliroa for Fârsa dønj lijla,
Ud idå Bakkanj der serlad en Kjijla,
Vanned i Kjijtan om Autaninj sijla
hænte vi Bælla dær monginj enj Gong.

Fjælstauna sånge så næt på dænj Lén,
uda i Lykkjan der hoppada Vivan,
Horrinj språng ætte me Salted i Nivan,
Gøbbanj såd gronjuer å smakkad på Pivan,
Karinj å Pajan di fæggjades i Rén.

Ârtelit va´d âu i Krak å i Vong,
Blakka på Baska så fæzlian stångad,
Tjyrinj hanj bromlad, så Kløpparna rongad,
Horrana Follanj på Bakkana fongad,
– lydes, når Piblinj sit ”Hâdrivjemm” song.

Tilia Horrinj va oppa vær Mârn,
haskada vijlter i Æjarnas Toppa,
Røddan hanj sjæulde for Skudan deroppa,
å så lemydier kunje hanj hoppa
ner frå di Grinjer på Trappan ver Darn.

Alri så hæjllua Pibla jâ så
som di derjemma, ja, ded må jâ sanja:
Vissa som Pinjstagg, som Sjinjara granja,
Râga som Pila å starka som Manja. –
Bârstans a jâ en år dom kunje få!

– Mæn då´nte livæl jâ byta vil nu:
Sajlen di romma på slørenes Skuda,
Pâuen di piva, å Stormana tuda,
Sjøna di trava så jemmska heruda.
Ja, ded hâr Fâza. Ja, sløra mæn du!


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu