Ole Pedersen

Gå til indhold

Hoved menu

Ryskjærketurn

Sange Tekst

Ryskjærketurn

Gamla Toza, læver du inu,
gamla Toza, læver du inu,
          læver du inu,
          læver du inu?
En, to, tre, fira, fæm, seks, sju.

Borrita å Greta, e ni ause dær,
å Kjestena, naj se, vår hon kanj danjsa me sin Pær,
          å Marria, naj se,
          å Stina e der me,
å sikke monga hæjllua små Pibla der e!

Kom, lijla Ana, danjsa me maj,
du vedd ikkje, vår majed ja hojler å daj!
          Ja, støt daj mæn te maj,
          å se lidt mijlt te maj,
å didelom å didelom å didelomdaj!

Å når så dænja Turn vi få tân,
så sætta vi voss ner å fæggjas et Grân!
          Enj Kjyss ded får du,
          å enj te inu,
å enj, to, tre, fira, fæm, seks, sju!


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu